Assessora de Lactància

Una assessora de lactància és una mare amb experiència i formació específica en lactància materna.

És una persona  que ofereix informació veraç, contrastada, basada en l’evidència científica i d’acord a les recomanacions de les institucions de referència (OMS, AEP, UNICEF, AAP, ..)lactanciamaterna

Una assessora recolza  a les mares que volen alletar mitjançant ajuda personalitzada, atenent consultes específiques,  o fent activitats entorn la lactància. Els dona eines i recursos per tal que elles puguin triar lliurement el seu propi camí, acompanyant-les en les seves decisions.

Les usuàries de les activitats relacionades amb la lactància són, habitualment, dones embarassades i mares lactants; però són activitats obertes a un entorn més ampli, ja que els pares, les àvies i altres cuidadors també poden assistir-hi ja que són una part clau i fonamental en la maternitat i la criança.