Cursos, Tallers i Xerrades

Normativa Cursos

Per al bon desenvolupament de l’activitat dels cursos que es porten a terme al Centre Mèdic Capellades, es prega que se segueixi aquesta normativa d’ús:

1. Es recomana:
– Utilitzar indumentària adequada a l’activitat, roba còmode i mitjons o calçat esportiu (depèn de l’activitat).
– Apagar o silenciar els mòbils per no interrompre el desenvolupament normal de l’activitat.
– No es pot portar menjar dins el gimnàs.

2. Procés d’inscripció dels cursos:
– A petició de l’usuari/ària es pot reservar plaça d’un curs per l’altre. Per fer efectiva la reserva, cal dir-ho i apuntar-se a recepció.
– La inscripció dels cursos s’efectua a finals d’agost o principis de setembre, oferint les places lliures que resten.
– Es crea una llista d’espera i es respectarà l’ordre correlatiu per oferir les places que es donin de baixa.

3. Procés de pagament dels cursos:
– El pagament del curs és mensual a abonar durant la primera setmana del mes a recepció.

4. Procés de baixa dels cursos:
– Per donar-se de baixa cal avisar amb 15 dies d’antel·lació a recepció.
– Si no s’avisa abans del dia 20 del mes en curs, la baixa no es tramitarà fins al mes següent, havent d’abonar la mensualitat corresponent donant per entès que es vol continuar al curs.

5. Qui no pogués assistir a l’hora del curs que s’ha inscrit per causes justificades, pot assistir en un altre horari sempre i quan ho avisi a recepció i el grup escollit no quedi ple amb tots els usuaris inscrits.

Per qualsevol dubte, podeu preguntar a recepció.
Moltes gràcies.