Logopèdia

Les logopedes són les professionals especialitzades en l’estudi, la prevenció, l’avaluació, el diagnòstic i el tractament de les dificultats de la comunicació i de la deglució en adults i en nens. Les dificultats comunicatives inclouen problemes de veu i de parla, de llenguatge verbal, oral i escrit, de llenguatge no verbal i de pragmàtica, és a dir, de l’ús de llenguatge.

Tracten problemes:
– de veu
– de pronúncia
– lecto-escripturalogo
– afonia
– disfagia