Proves Complementàries

ECOGRAFIA

El CENTRE MÈDIC CAPELLADES compta amb un ECÒGRAF per fer ecografies músculo-esquelètiques.

Aquest tipus d’ecografia ens permet explorar diverses estructures de l’aparell músculo-esquelètic, com músculs, tendons, lligaments, burses, cartílags i superfícies d’ossos fonamentalment. Les imatges s’obtenen a temps real, així que podem observar zones del nostre organisme en moviment, com per exemple la contracció d’un múscul, el lliscament d’un tendó, comprovar si existeix ruptura a un lligament, o què succeeix al moure d’una forma determinada una articulació.

Una eina més per les FISIOTERAPEUTES i les PODÒLOGUES ecograf eco3per guiar els tractaments!!

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTROCARDIOGRAMA

L’Electrocardiograma és la representació gràfica de l’activitat elèctrica del cor. Té una funció rellevant en el cribatge i el diagnóstico de patologies càrdio-vasculars, alteraciones metabólicas i la predisposició a una mort súbita cardíaca. Tambié és útil per saber la duración del cicle cardíac.

Una bona prova complementària pel Cardiòleg, per la Medicina Familiar o en les Revisions Mèdiques.

electroc electro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESFRIBRIL·LADOR SEMI-AUTOMÀTIC

El Centre Mèdic Capellades disposa d’un DESA (desfibril·lador extern semi-automàtic). Aquest és un aparell portàtil que diagnostica i tracta la parada càrdio-respiratòria quan és deguda a la fibril·lació ventricular (quan el cor té activitat elèctrica pero sense efectivitat macènica) o a una taquicàrdia ventricular sense pols (on hi ha activitat elèctrica però el bombeig senguini és ineficaç), restablint un ritme cardiac efectiu elèctrica i mecànicament.

El DESA es molt eficaç per la major part dels “paros cardíacs”, que en gran part són deguts a que el cor fibril·la i no té un ritme adequat, aquests equips bàsicament tornen el ritm adequat al cor.

20141222_084807