Psicologia

El servei de psicoteràpia d’adults ofereix processos terapèutics facilitats per la nostra psicòloga clínica (acreditada com a psicòloga sanitària pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya) que permeten la millora de la qualitat de vida dels nostres pacients a través de canvis adaptatius en la seva conducta, el seus pensaments  i/o els seus sentiments.malaltia mental

 

Es pretén assolir canvis positius i duradors en la qualitat de vida aplicant coneixements teòrics i tècniques d’utilitat científicament comprovada.

Al llarg de la vida totes les persones podem patir dificultats i situacions desafiants que ens portin malestar psicològic i en alguns casos, poden precisar un suport professional. Hem de vetllar per la nostra salut psicològica, de la mateixa manera que ens cuidem físicament i atendre les senyals de malestar emocional que ens poden fer veure la necessitat d’acudir a un/a professional de la salut mental.

Però la teràpia no només està indicada per persones que presenten un malestar o patiment, sinó també per persones interessades en coneixes més o potenciar estratègies de pressa de decisions, millora de les habilitats de relació interpersonal, de la comunicació o en definitiva, interessades en l’autoconeixement i el creixement personal.

Així entenem la psicoteràpia per adults com un espai i una oportunitat per pensar, avaluar, replantejar aspectes de la vida i resoldre conflictes, generant canvis i adquirint estratègies que ens permetran créixer personalment.

Els motius que poden portar a les persones a demanar atenció psicològica són diversos però en els tractaments trobem:

 • Persones que presenten pensaments, sentiments o conductes amb els que estan insatisfetes i volen canviar o millorar.
 • La terapeuta genera un clima emocional càlid, de suport i respecte, no crític, i que afavoreix la confiança i l’esperança en la millora.
 • S’estableix una aliança terapèutica per a fomentar una actitud positiva cap al tractament i la motivació per experimentar conductes, sentiments o pensaments nous. Cal la implicació mútua de la terapeuta i el client/pacient.
 • Les intervencions tenen com objectiu alleugerir el patiment i/o afavorir canvis congruents amb els objectius del client/pacient.
 • Es pretén l’assimilació i integració en la vida diària del client/pacient els aprenentatges produïts durant el procés terapèutic.
 • Els clients/pacients reben estratègies per canviar patrons de conducta desadaptatius, creences irracionals, emocions inadequades o formes inadequades de relació interpersonal.
 • La terapeuta aporta la formació i habilitats necessàries per facilitar els canvis. Amb el compromís d’oferir als nostres pacients/clients una atenció de qualitat els nostres professionals actualitzen la seva formació constantment.
 • La psicoteràpia és un procés, requereix el temps necessari per a que la persona aprengui a respondre a les dificultats de manera més funcional.

 

La nostra metodologia consisteix en entrevistes de diagnòstic/valoració, establiment d’objectius terapèutics (es construeixen conjuntament entre el client/pacient i la terapeuta) i tractament psicoterapèutic individualitzat, sent un procés totalment adaptat a les característiques, necessitats i ritmes personals de cada client/pacient però basat en protocols i coneixements científics.

Podem oferir suport i tractament per diferents necessitats psicològiques, sent els més comuns:

Trastorns d’ansietat

 • Crisis d’angoixa
 • Estrès
 • Fòbies
 • Trastorn obessiu-compulsiu

Trastorns de l’estat d’ànim

 • Depressió
 • Trastorn bipolar

Trastorns del control d’impulsos

 • Consum de tòxics
 • Addiccions

Creixement personal

 • Habilitats socials
 • Pressa de decisions
 • Autoestima
 • Comunicació